یی | ی | یی | ی |

 

حقوق بشر در ایران 

ی ʐ ǘ

 

 

ی ی ʐ сǘ 

ی:

ی ی ی : ی ϐی

یǍ ی

           ی یی: Ԑ

ی ی

: ǘ

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

 :

28 2012 20.00 ی јی

 

ѐ : ی ی ی

 

ی / یϐی јی

 

 

1 . ی ѐ ی ی ی                                             1

2 . ی ی ی ی : یǍ ی             1 - 2 

3 . ی ی یی: ی ی                                               1 -   - 3 - 4

4 . ی ی ی ی                                                  1

5 . ی ی یی                                                             1 -  2  - 1

6 . ʐ                                                                                    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

 

ѐ : : ی ی ی

   

 

all rights reserved @ Bashariat