آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک

 

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

کشتار زندانیان سیاسی و 19 آگوست روز جهانی انساندوستی!؟

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

کشتار زندانیان سیاسی و چه باید کرد.

 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:

         دکتر سهراب رزاقی:  دکترای علوم سیاسی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

جامعه مدنی  و نفی خشونت

جهانگیر گلزار: فعال حقوق بشر و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی

 

خشونت و اعدام زبان استبداد است

 

 مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

 زمان:  یکشنبه  19  آگوست  2012 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی  ترکیه

1 . خیر مقدم برگزار کننده جلسه: حنیف ساجدی                                        1

2 . سخنرانی جهانگیر گلزار : خشونت و اعدام زبان استبداد است                    1 - 2 - 3 - 4 - 5

3 . سهراب رزاقی:  جامعه مدنی و نفی خشونت                                        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

4 . جهانگیر گلزار : ادامه سخنرانی                                                      1 -  2

5 . سهراب رزاقی : ادامه سخنرانی                                                      1 

6 . بحث و گفتکو ، پرسش و پاسخ                                                      1 - 2

7 . قدردانی و پایان جلسه: حنیف ساجدی                                                1

 

برگزار کننده و مسئول جلسه: حنیف ساجدی

 

all rights reserved @ Bashariat