آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک

 

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر  

 احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.

26 ژوئن، روز جهانی منع شکنجه و پشتيبانی از قربانيان

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 

بررسی وضعیت شکنجه و قربانیان آن در جمهوری اسلامی ایران

 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:

         امید دانا: فعال فرهنگی و سیاسی در ایران و محکوم به اعدام 

شهادت، از وضعیت شکنجه در ایران

         حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

حقوق انسان و شکنجه

داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 

 مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

 زمان:   شنبه  30  یون  2012 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی  سوئد

1 . خیر مقدم برگزار کننده جلسه مینو مهرفومنی                                                           1

2 . سخنرانی امید دانا: شهادت، از وضعیت شکنجه در ایران                                             1 - 2  - 3

3 . میترا درویشیان:  داستانخوانی                                                                            1 -  

4 . سخنرانی حمید حمیدی: حقوق انسان و شکنجه                                                         1 -   - 3

5 . گفتکوی سخنرانان با یکدیگر                                                                             1 -  2  - 3

6 . مهرنوش اشترانی  (آخرین دیدار با پدر)                                                                1

7 . پرسش و پاسخ                                                                                             1 -  2 - 3

برگزار کننده و مسئول جلسه: : مینو مهرفومنی   

 

all rights reserved @ Bashariat