آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک

 

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

8 مارس روز زن را گرامی داریم

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

بررسی وضعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:

مهسا سلطانی : فعال حقوق بشر و وبلاک نویس

تاریخچه روز زن، چرا 8 مارس؟

وحید احمدفخرالدین: حقوقدان، فعال حقوق بشر و مسئول امور حقوقی کانون

تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

       داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 

 مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

 زمان:  5  شنبه  08  مارس  2012 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی  سوئد

1 . خیر مقدم برگزار کننده جلسه مینو مهرفومنی                                                           1

2 . سخنرانی مهسا سلطانی : تاریخچه روز زن، چرا 8 مارس؟                                         1 - 2

3 . میترا درویشیان:  داستانخوانی                                                                           1  

4 . سخنرانی وحید احمدفخرالدین: تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران                       1 -  

5 . گفتکو ، پرسش و پاسخ                                                                                  1 -  2

 

برگزار کننده و مسئول جلسه: : مینو مهرفومنی   

 

all rights reserved @ Bashariat