آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

 

 

 

\ابتدای صفحه | بازگشت

 

برنامه  114

1.      ترانه

2.      آغاز برنامه       سهیلا مرادی

3.      ترانه

4.      آغاز بخش خبر    پریسا حسین پور

5.      آغاز اخبار کمیته ها      پریسا حسین پور

6.      اخبار کمیته اقوام        سپیده نامور             1   2   3   4   5   6

7.      ترانه

8.      اخبار کمیته ادیان        حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

9.      ترانه

10.  گزارش هفته             تقی صیاد

11.  ترانه

12.  شروع بخش پژوهش             سهیلا مرادی

13.  شرح ماده 12            مریم مرادی

14.  ترانه

15.  تاریخچه حقوق بشر             رزا خلیلی

16.  ترانه

17.  فعال حقوق بشر کیست

18.  ترانه

19.  معرفی کانون            مجتبی قاسمی

20.  ترانه

21.  شروع بخش ادبی

22.  یادی از زنده یادان       سمیه علی مرادی

23.  ترانه

24.  داستان کوتاه   سهیلا مرادی

25.  ترانه

26.  داستان کوتاه   مریم مرادی

27.  ترانه

28.  دل نوشته      سهیلا مرادی

29.  ترانه

30.  نگاه هفته       مریم مرادی

31.  ترانه

32.  گزارش فعالیت زاگس

33.  ترانه

34.  اخباری اقتصادی         مصطفی خداکرمی  1  2  3  4  5  6  7  8  9

35.  ترانه

36.  پایان خبرها  1  2  3  4  5  6

37.  اخبار زندانیان سیاسی

38.  ترانه

39.  پایان برنامه

40.  ترانه پایانی

 

 

 

all rights reserved @ Bashariat